Các dự án của Hội nuôi ong Việt Nam đã tiến hành:
Dự án "Phát triển nuôi ong nội cho ngườia ân tộc thiểu số và người dân nghèo ở các vùng nông thôn Việt Nam". (Hội nuôi ong Đan Mạch - viết tắt: DBF - tài trợ). Dự án kéo dài từ năm 2009 - 2012.
 
Dự án "Cải thiện bền vững về chất lượng và an toàn cho các thực phẩm Việt Nam trong thương mại quốc tế". Được Hội nuôi ong Việt Nam phối hợp với QSI tổ chức từ 2008 đến 2010. 

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top