1. Đại hội đại biểu Hội nuôi Ong toàn quốc
 
Đại hội đại biểu hoặc Đại hội Hội nuôi Ong toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội, 5 năm họp một lần.
 
 
2. Ban chấp hành Trung Ương Hội
 
Giữa hai kỳ đại Hội thì cơ quan lãnh đạo của Hội là Ban chấp hành Trung Ương hội. Ban chấp hành Trung Ương hội hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Định kỳ 12 tháng họp một lần. Hội nghị bất thường được triệu tập khi có 2/3 ủy viên Ban chấp hành trung ương Hội yêu cầu.
 
3. Ban Thường vụ
 
Ban thường vụ gồm có: Chủ tịch, các phó chủ tịch, Tổng thư ký giúp việc cho chủ tịch hoặc chịu trách nhiệm theo lĩnh vực được chủ tịch phân công, và Tổng thư ký để điều hành công việc hàng ngày của Hội.
 
4. Ban Kiểm tra
 
Ban Kiểm tra trung ương Hội có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hội, giải quyết thư khiếu nại, khiếu tố liên quan đến các hoạt động, tổ chức và các hội viên của Hội.
 
5. Tổ chức của Hội tại các tỉnh, huyện
 
Hội nuôi ong được thành lập ở các tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật. Ba năm tổ chức Đại hội một lần.
 
Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội nuôi ong tại huyện, quận hoặc các đơn vị có quy mô sản xuất, hoạt động kinh tế độc lập về nghề nuôi ong. Đại hội đại biểu của Chi hội mỗi năm họp một lần.
 
 
6. Danh sách ban chấp hành khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2019) gồm 27 người: 
 
1. Chủ tịch Danh dự
 
Ông Diệp Kỉnh Tần
 
2. Chủ tịch:
 
Đinh Quyết Tâm
 
3. Các phó chủ tịch
 
Phan Đình Trọng
 
Lê Thanh Vân
Nguyễn Thị Hằng kiêm Tổng thư ký
 
4. Trưởng Ban Kiểm tra
Huỳnh Văn Kiêm
 
5. Các ủy viên (tên xếp theo thứ tự A-Z)
 
Tống Xuân Chinh 
Phạm Văn Cường
Nguyễn Xuân Diễm
Nguyễn Thanh Đáo
Vũ Văn Đông
Hoàng Hữu Hè
Nguyễn Văn Hoài
Lê Minh Hoàng
Nguyễn Ích La
Trương Thanh Liêm
Phạm Viết Liên
Lê Tấn Lực
Trần Bá Lưu
Phan Châu Minh
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Ơn
Hồ Sâm
Nguyễn Tiết Tiệm
Nguyễn Tấn Thành
Nguyễn Xuân Thu
Nguyễn Thanh Tùng
Mai Thanh Tùng

Đối tác - khác hàng

Đối tác - khác hàng

Back To Top