Trang chủ » Thành viên » Thủ tục hội viên


Điều kiện kết nạp và khai trừ hội viên Hội nuôi ong Việt Nam

 

HỒ SƠ GIA NHẬP HIỆP HỘI NUÔI ONG VIỆT NAM

- Đơn xin gia nhập Hội nuôi ong Việt Nam (Tải về tại đây)

- Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị/cá nhân (Bản sao có công chứng)

- Giấy chứng nhận mã số thuế của đơn vị/cá nhân (Bản sao có công chứng)

- Bản giới thiệu tóm tắt về đơn vị/cá nhân

- Giới thiệu của hội viên hiện hữu là Hội nuôi ong địa phương, Công ty

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top