Trang chủ » Tin tức » Cảnh báo về các thực vật nguy hại ngoại lai

Theo cảnh báo của các nhà nhập khẩu mật ong về Luật kiểm dich đối với các loài thực vật xâm hại ngoại lai (Noxious Weeds) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ(USDA) trong các container chứa hàng khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Các container hàng bo booth 7 nếu bị phát hiện có các bộ phận của các loài thực vật nói trên - là đối tượng kiểm dịch, sẽ bị khử trùng và bị trả lại nơi xuất phát.

Vì vậy, Hội Nuôi Ong Việt Nam lưu ý các nhà xuất khẩu mật ong cần áp dụng các biện pháp kiểm tra các container rỗng và được làm vệ sinh sạch sẽ bảo đảm không có hạt, hoa, thân lá, rễ.. của các loài thực vật kiểm dịch trước khi đóng hàng để tránh các tổn thất có thể xảy ra do vi phạm Luật này.

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top