Trang chủ » Tin tức » Cảnh báo về chất lượng mật ong rừng

Năm 2009, chất lượng mật ong rừng Việt Nam đã lấy lại được lòng tin của khách hàng do đã giải quyết được phần lớn vấn đề nhiễm kháng sinh.

 
Tuy nhiên, theo thông tin từ phía khách hàng và kết quả kiểm tra trong nước, vụ mật năm 2010 vấn đề này lại trở nên cấp thiết do bị ô nhiễm các loại kháng sinh. Một số cá nhân và đơn vi không những bị trả lại hàng còn bị đưa vào danh sách cảnh báo của các nước nhập khẩu. 
 
Hội nuôi mat ong rung Việt Nam kêu gọi mọi người nuôi ong, các đơn vị kinh doanh cần nghiêm túc thực hiện Thông tư số 23/2009/TT-QĐ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quyết định số 08/2009/QĐ- HNO, Quyết đinh của Bộ NN và PTNT về Thực hành nuôi ong an toàn (Viet GAPH). Áp dụng các biện pháp phòng ngừa trong phòng trị bệnh không dùng kháng sinh như đã tập huấn và không sử dung các vật tư (nền sáp, thức ăn, thùng chứa mật ong...) không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cần đặc biệt chú trọng xây dựng và áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng và vệ sinh an toang thực phẩm trong sản xuất, vận chuyển, chế biến, đống gói và tiêu thụ. Không tiêu thụ các sản phẩm mật ong bị ô nhiễm trong kinh doanh dưới mọi hình thức.
 
Các biện pháp cần áp dụng ngay: 
1. Công bố thông tin những người nuôi ong, cơ sở kinh doanh mật ong sản xuất và hoặc tiêu thụ mật ong, sáp ong, thức ăn và các vật tư nuôi ong khác bị ô nhiễm trên trang Web của Hội nuôi ong. 
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để Lập danh sách các đối tượng đưa vào diện kiểm soát đặc biệt hoặc bị cấm tiêu thụ (nếu tái diễn và không có các báo cáo và biện pháp khắc phục kịp thời hiệu quả) theo qui định của pháp luật và các qui định hiện hành.
3. Tăng cường kiểm tra giám sát 
4. Áp dụng HACCP trong các trại ong sản xuất và các cơ sở chế biến tiêu thụ 
    
Ngành ong nuôi ong chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững nếu nó sản xuất và cung cấp cho thị trường các sản phẩm mật ong nguyên chất , bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo các qui định và yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng. 
 

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top