Trang chủ » Tin tức » Hội nghị tổng kết vụ mật ong 2013

Hội nghị Tổng kết vụ mật ong năm 2013 của Hội Nuôi Ong Việt Nam đã được tổ chức ngày 03/01/2014 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của các Chi hội địa phương và doanh nghiệp Hội viên.

Hội nghị Tổng kết vụ mật ong năm 2013 của Hội Nuôi Ong Việt Nam đã được tổ chức ngày 03/01/2014 tại TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của các Chi hội địa phương và doanh nghiệp Hội viên. Hội nghị đã được nghe ý kiến từ ông Tsen, Trưởng đại diện của US ICE tại Việt Nam, ông Liêm Trưởng đại diện VCCI TP Hồ Chí Minh, Bà Hòa GĐ Trung tâm kiểm tra VSTYTW1, Bà Phượng Phó GĐ cơ quan thú y vùng VI, ông Hào chuyên viên Cục chăn nuôi, Bộ NN và PTNT.

Đến 15/12/2013 cả nước đã xuất khẩu được hơn 37,000 tấn mật ong đến các thị trường thế giới, trong đó xuất sang thị trường Hoa Kỳ khoảng 34,000 tấn (chiếm 95%). Đạt kim ngạch xuất khẩu trên 80 triệu USD. Đây là mức xuất khẩu cao nhất của ngành ong từ trước đến nay.
 
Trước đó, Ban chấp hành Hội nuôi ong cũng đã họp thông qua đánh giá vụ mật 2013 và đề ra phương hướng cho vụ mật 2014. Năm 2014 tập trung chỉ đạo vào 2 mặt chính là "Truy xuất nguồn gốc" và "Nâng cao chất lượng mật ong".

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top