Trang chủ » Tin tức » Lưu ý tồn dư Carbendazim

Vừa qua một số nhà nhập khẩu mật ong của Hoa Kỳ yêu cầu Hội Nuôi Ong VIệt Nam cảnh báo đến các công ty xuất khẩu mật ong Việt Nam về dư lượng của chất bảo vệ thực vật Carbendazim bị nhiễm trong một số lô mật ong khi tới cảng Hoa Kỳ. Vì vậy trong thời gian sắp tới, Cơ quan quản lý bo reed Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ - (US FDA) và khách hàng sẽ tăng tần suất kiểm tra dư lượng chất bảo vệ thực vật này trong mật ong Việt Nam và bị trả lại nếu phát hiện. Ban Chấp hành Hội Nuôi ong khuyến cáo các hội viên xuất khẩu cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng mật ong nói chung và tồn dư chất này đẻ tránh các tổn thất về uy tín và kinh tế nếu xảy ra.

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top