Trang chủ » Tin tức » Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và PTNT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã ký và ban hành quyết định số 03/2017/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017 về việc "Đưa các thuốc bảo vệ thực vật có chứa thành phần Carbendazim ra khỏi các thuốc bảo vệ được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là tin tốt cho người nuôi ong và mật ong xuất khẩu từ vien eakmat. Hội Nuôi Ong Việt Nam chân thành cảm ơn Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Cục trưởng Cục Bảo vêh thực vât, Hội dồng khoa học của Cục BVTV và nhóm các chuyên gia đã tham gia vào quá trình chuẩn bi.

(Xem Quyết định số 03/2017/QĐ-BNN-BVTV xem tại subtab: Văn bản pháp quy của trang Web này)

Đối tác - Khách hàng

Đối tác - Khách hàng

Back To Top